Als vonk begonnen

Er is een steen verlegd,
de berg nog niet verschoven.
Een pad is aangelegd,
nog minimaal belopen.
En vrede is er wel,
maar lang niet overal.
En liefde is in tel,
maar nog niet bovenal.

Elk hoog en laaiend vuur
is ooit als vonk begonnen.
        Jan van Opbergen
kerkdragen

Gelukkig zijn er op Tereken velen die ooit een vonk gevoeld hebben en het vuur laten laaien: veel mensen dus die samen de geloofsgemeenschap bouwen. En dat gebeurt op verschillende manieren.
Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, dan kan u zich gerust met de desbetreffende contactpersoon in verbinding stellen.

Zo zijn er mensen naast de velen die mee instaan voor onze liturgie ook heel wat vrijwilligers die gericht zijn op het welzijn van anderen.

Welzijnszorg: brengen zieken en bejaarden regelmatig een bezoekje thuis
Daarnaast voorzien we twee ontmoetings- of ontspanningsnamiddagen voor langdurig zieken en +75ers.
Wat willen we daarmee bereiken? We trachten mensen samen te brengen die vaak minder mobiel geworden zijn en nood hebben aan sociaal contact, een weerzien, een babbel.
In het voorjaar is er een namiddag met Bingo (met prijzen), de nodige tijd voor ontmoeting en pannekoeken.
In het najaar voorzien we een viering met ziekenzalving (vrijblijvend) voorgegaan door onze pastoor Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen. Daarna is er tijd voor een babbel en een drankje en ontspanning die wordt verzorgd door onze eigen medewerkers.
Als u er graag bij bent, of kent u iemand die wilt aansluiten, geef gerust een seintje.
Contactpersoon: Hugo Neirinckx, welzijnszorg@sintjozeftereken.be.

Welzijnsschakels: mensen die het moeilijk hebben ontvangen – na afspraak – maandelijks een voedselpakket, waardoor er een schakel gelegd wordt met de vrijwilliger en de mens in nood.
Wie graag deze werking financieel ondersteunt kan steeds een bijdrage doen op rekeningnummer: BE29 7785 9121 5964 van Welzijnsschakel Tereken, Tereken 5A, Sint-Niklaas.
Contactpersoon: Bea De Jonghe, wzs@sintjozeftereken.be.

Vluchtelingen verwijzen we door naar V.L.O.S. die meer gericht zijn op efficiënte ondersteuning.
Contactpersoon: Jozef Hertsens, jozef.hertsens@vlos.be.
Website VLOS.

Sint-Vincentiusvereniging helpt mensen op een discrete wijze, financieel uit de nood, waar dat nodig én mogelijk is.
Contactpersoon: Marc Verdonck, 03 776 96 13, verdonck.m@telenet.be