ASWOENSDAG, Woensdag 6 maart 2019
Bij het begin van de veertigdagentijd krijgen we de kans om hoopvolle woorden te horen. Hoop voor ons en voor de boeren in Guatemala.
Om 10u30 en om 19u30 in de Sint-Jozefkerk (Tereken).

VIEREN OP ZONDAG Om 10u30 in de Sint-Jozefkerk
Zondag 10 maart: 1e zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 17 maart: 2e zondag van de 40-dagentijd: solidariteitsviering met gastkoor, vormelingen, aansluitend solidariteitsmaaltijd (zie verder).
Zondag 24 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 31 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd: gezinsviering + ingroeiviering eerstecommunicanten in samenwerking met het schoolkoor.
Zondag 7 april: 5e zondag van de 40-dagentijd.

DE STILTE LATEN SPREKEN
Een dagelijkse theelepel inspiratie te vinden in de kalender van Broederlijk Delen: mee te nemen voor 2,5 euro in de kerk.
Voor een dagelijkse digitale bezinning klik hier.

KIEMKRACHT en IN EEN REEKS VAN VIER Woensdag 13 maart om 20u
Met Marjan Bonaugure in de parochiezaal van Belsele
'Vertrouwen in God, met hart en ziel: Sleutel of Taboe?'
Een krachtige godservaring veranderde ingrijpend het leven van Marjan Bonaugure, op dat moment was zij aan de slag als maatschappelijk assistente. Het werd het begin van een zoektocht waarbij het vertrouwen in God gaandeweg een sleutel werd tot een hoopvolle vernieuwing. De zoektocht leidde haar ook naar het buitenland, waar ze onder meer actief was als vrijwilligster in tehuizen van de zusters van Moeder Teresa. Wat er de voorbije jaren gebeurde, vervult haar met hoop die haar eigen verhaal overstijgt en die ze graag met anderen wil delen. Is vertrouwen op God met hart en ziel een taboe? luidt de titel van haar getuigenis, waarmee ze ook een aanzet wil geven tot een dialoog over geloven, vertrouwen in God en het evangelie in deze tijd.
Welkom om 20u in de Kasteeldreef 21 BELSELE – vrije bijdrage graag ter plaatse te betalen

SOLIDARITEITSMAALTIJD Zondag 17 maart 2019
10u30: Solidariteitsvieringin het teken van Guatemala met gastkoor.
Aansluitend gezellig tafelen, in solidariteit met de mensen van Guatemala in feestzaal “Ons Huis”.
De opbrengst van de vrije bijdrage gaat naar het project van Broederlijk Delen.
Inschrijven kan vóór 11 maart 2019 via dit formulier, de lijst in de kerk of telefoon naar 03 776 11 07.

FEEST SINT-JOZEF Dinsdag 19 maart 2019
19u30: de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap willen we danken en eren in de Sint-Jozefkapel van de Smisstraat. Aansluitend is er een drink ter zijner ere.

PASSIECONCERT Zaterdag 23 maart 2019
20u00: Johannespassie van J.S. Bach door koor Terpander olv Godfried Van de Vijvere.
Kaarten bij de koorleden: kamerkoorterpander@gmail.com of 0475 325491

GOEDE WEEK: De week vóór Pasen telkens in de Sint-Jozefkerk
Palmzondag 14 april om 10u30: Palmzondagviering (wijding palmtakjes)
Verzoeningsviering: dinsdag 16 april om 19u30: Datgene achter kunnen laten waarvan we spijt hebben.
Witte Donderdag: donderdag 18 april om 19u30: We gedenken het Laatste Avondmaal van Jezus en het bijzondere teken dat Hij stelde.
Goede Vrijdag: vrijdag 19 april: Jezus sterft aan een kruis, vandaag velen met Hem.
Daarom bidden we:
- om 15u00: kruisweg in kapel Onze Lieve Vrouw van Halle (hoek Kapelstraat en Dendermondse steenweg)
- ook om 15u00: kruisweg in de Sint-Jozefkerk
- om 19u30: Goede Vrijdagviering met kruisverering
- Nachtwake aansluitend op de avondviering van Goede Vrijdag
Rond 20u45 is er gelegenheid tot Christelijke meditatie onder leiding van Jos Pype.
We bieden dit 3 x 20' aan, zodat ieder kan blijven zolang hij / zij wil. Dit dus tot ongeveer 22u.
Tot 23u blijft de kerk open met muziek uit de Matteüspassie van J.S. Bach. Bij deze muziek kunnen we meditatief luisteren, ook naar onszelf en ze in ons binnenste laten weerklinken. De toegang is gratis.

PASEN
Paaszaterdag 20 april om 20u00: Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia.
Paaszondag 21 april om 10u30: In een kindvriendelijke paasdienst vieren we het feest van nieuw leven. Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorij.

PAASMAANDAG: ontmoetingsdag 22 april 2019
Noteer alvast deze niet te missen dag!
Ontmoeten? Wie? Wat? Waar? Wanneer?
We kunnen alvast verklappen dat we om 9u30 starten in Ons Huis (Schoolstraat).
Een "hoop ontmoeting" zal er zijn met ...
Volg verder alles op deze site of via de andere kanalen!

OOK IN ONZE PAROCHIE SINT-NIKLAAS:
Op Aswoensdag, Goede Vrijdag en de andere vrijdagen in de 40-dagentijd is er in de dekenij (P. Neridreef 3) om 12.30u gezamenlijk gebed.
Aansluitend is er een soep -en broodmaaltijd. In verbondenheid dus groeien naar Pasen toe.
Ieder is welkom. Inschrijven hoeft niet.