ASWOENSDAG, Woensdag 1 maart 2017
Bij het begin van de veertigdagentijd de kans krijgen om hoopvolle woorden te horen voor ons en voor de boeren in Burkina Faso.
Om 10u30 en om 19u30 in de Sint-Jozefkerk (Tereken).

SOLIDARITEITSMAALTIJD Zondag 12 maart 2017
Solidariteitszondag in het teken van Burkina Faso met gastkoor Weerbots.
Ook kruisjesviering voor de vormelingen. Aansluitend gezellig tafelen, in solidariteit met de mensen van Burkina Faso in feestzaal “Ons Huis”.
De opbrengst van de vrije bijdrage gaat naar het project van Broederlijk Delen.
Inschrijven kan vóór 06 maart 2017 via dit formulier, de lijst in de kerk of het secretariaat.


proeven van marcus
"PROEVEN VAN MARCUS – een vertelling aan tafel" met Luc Devisscher, Vrijdag 31 maart 19u30
Een originele en smakelijke manier om kennis te maken met het evangelie van Marcus.
Vanuit historisch onderzoek naar de eetgewoonten uit die tijd wordt een viergangenmenu samengesteld.
Tussen de gangen door komen verschillende personages uit het Marcusverhaal tot leven. Een avontuur voor iedereen met culinaire en literaire interesse.
Deze avond heeft plaats in zaal "Ons Huis" en start om 19u30. Kostprijs: 12 euro per persoon (eten en drinken inbegrepen)
Inschrijven kan vóór dinsdag 28 maart 2017 via de lijst in de kerk, het secretariaat (03 776 11 07) of via dit formulier.
Liefst vooraf te betalen op het secretariaat of via overschrijving: BE70 2930 1340 2425 van Godsdienstige Werken van Tereken, Tereken 5A, Sint-Niklaas, met vermelden "proeven Marcus .... (naam)".


VIEREN OP ZONDAG Om 10u30 in de Sint-Jozefkerk
Zondag 5 maart: 1e zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 12 maart: 2e zondag van de 40-dagentijd, solidariteitsviering met gastkoor "Weerbots" en kruisjesviering met de vormelingen, met aansluitend SOLIDARITEITSMAALTIJD (zie hierboven).
Zondag 19 maart: 3e zondag van de 40-dagentijd, 3de instapviering voor de eerstecommunicanten en hun familie, we danken Sint-Jozef, de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap
Zondag 26 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd.
Zondag 12 april: 5e zondag van de 40-dagentijd.

DE STILTE LATEN SPREKEN
Een dagelijkse theelepel inspiratie te vinden in de kalender van Broederlijk Delen: mee te nemen voor 2,5 euro in de kerk.
Voor een dagelijkse digitale bezinning klik hier.

GOEDE WEEK: De week vóór Pasen telkens in de Sint-Jozefkerk
Palmzondag: 9 april om 10u30: Viering met wijding van palmtakjes.
Verzoeningsviering: dinsdag 11 april om 19u30: Datgene achter kunnen laten waarvan we spijt hebben.
Witte Donderdag: donderdag 13 april om 19u30: we gaan samen aan tafel, ieder brengt een eenvoudige boterham mee, waarna we samen het Laatste Avondmaal gedenken.
Goede Vrijdag: vrijdag 14 april: Jezus sterft aan een kruis, vandaag velen met Hem.
Daarom bidden we:
- om 15u00: We sluiten aan bij de kruisweg "800j kerk Sint-Niklaaas" die plaats heeft bij goed weer op het Castrohof, bij slecht weer in de St-Nikolaaskerk
- om 19u30: viering met koor Fiori Musicali.
- om 22u00: film
- daarna Goede Vrijdag wake om in stilte naar Pasen toe te leven, De kerk blijft de hele nacht open voor stilte en gebed.
07u00. Afsluitend gezamenlijk gebed en ontbijt.

PASEN
Paaszaterdag 15 april om 20u00: Paaswake met gastkoor Sint-Cecilia.
Paaszondag 16 april om 10u30: In een kindvriendelijke paasdienst vieren we het feest van nieuw leven. Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorij.