Een geloofsgemeenschap zijn mensen die gaan staan in de kring rond Jezus omdat zij geloven en ervaren dat zijn evangelie Goed Nieuws brengt, ook in deze tijd, voor deze wereld.
Om mensen gaat het dus, die elkaar willen dragen, die God willen dragen en proberen om voor elkaar zo goed als God te zijn. Veel mensen dus: de ene al meer in het vizier dan de andere.
We stellen hier alvast enkele mensen aan u voor. De vele anderen vind je op andere “bladzijden” terug.

Pastoraal vrijgestelde Lieve Van Driessen

Lieve Samen Kerk zijn... is het niet aan de toekomst denken wanneer “leken”, samen met de vele vrijwilligers, zich willen engageren om een gemeenschap vooruit te helpen?
Op Tereken werd daar reeds vele jaren geleden “werk van gemaakt”. En Lieve maakte daar dankbaar gebruik van. Als full-time is zij op dit moment de contactpersoon het “gezicht” van de geloofsgemeenschap.
Daarom ook gaat zij elke zondag mee voor in de eucharistie, samen met de priester.
Zij is vaak te vinden op de pastorij – Tereken 5a , maar je kan haar ook bereiken op het nummer 0479 50 77 04 – lieve.vandriessen@telenet.be.


Pastoor Raf Vermeulen
Raf Priester zijn in dienst van de geloofsgemeenschap van Tereken.
Met mensen op zoek gaan en ontdekken hoe Gods verhaal met ons verder gaat in het spoor van Jezus.
Samen kijken hoe Gods liefde vandaag zichtbaar wordt en samen luisteren naar wat Hij ons vandaag te zeggen heeft. Met woorden en gebaren wegen banen om de ontmoeting tussen God en mensen steeds opnieuw te laten gebeuren. Elkaar dragen door lief en leed met de kracht van Gods Geest, samen op weg naar leven in al zijn volheid.

Wie hem wil spreken: Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, telefoon 03 776 08 22, rafvermeulen@skynet.be


Pater Emiel van de Velde
Emiel We zijn dankbaar dat Pater Emiel van de Velde onze geloofsgemeenschap mee ondersteunt.
Als voorganger in onze vieringen, maakt hij ook deel uit van onze LPG-T.

Wie hem wil spreken: Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, telefoon 0491 55 21 50, emiel.vandevelde@gmail.com


Lokale Pastorale Werkgroep
Als LPG-T (Lokale Pastorale werkGroep Tereken) willen we toekomstgericht blijven denken.
Op dit moment zijn er veel mensen actief op verschillende vlakken: verkondiging, liturgie, diaconie, gemeenschapsvorming en materiële zaken.
Vaak nemen zij daarin al heel wat verantwoordelijkheid op. Daarvoor zijn we ze heel dankbaar.
De leden van dit team willen dit alles nog beter op elkaar afstemmen zodat alle facetten van het leven in onze (geloofs)gemeenschap aan bod komen.
Als coördinator willen zij met de huidige medewerkers verder op weg te gaan, hen bemoedigen en waar nodig ondersteunen.

Bij dit alles blijven pastoor Raf, pater Emiel en Lieve natuurlijk graag allen stimuleren en zullen zij zich blijven inzetten om - samen met ieder van u - "herder" te zijn voor elkaar.

Dit zijn de leden van de LPG-T:
LPG-T
van links naar rechts op de foto:
Agnes Heylen, 03 766 11 09, agnes.heylen@telenet.be
Christel Van Kerchove, 03 776 48 36, vkchristel@hotmail.com
Rita Janssens, 03 777 74 11, gilbert.coeckelbergs@skynet.be
André Thierens, 03 777 27 97 andre.thierens@telenet.be
Christine Trommelmans, 03 777 55 54 christinetrommelmans@hotmail.com
Koen Bonné, 03 296 36 12, koenbonne@telenet.be
Agnes Maes, 03 777 73 11, agnes.maes@sint-carolus.be
Dirk Adriaenssens, 03 296 41 01 dirk.adriaenssens@telenet.be
Guido Schoorens, 0476 26 35 37, guido@dokter-schoorens.be
Peter Segers, 03 765 01 17 petrus.seghers@skynet.be
Lieve Van Driessen, 0479 50 77 04 lieve.vandriessen@telenet.be.

Tereken overleg(t)
Op Tereken vinden we het belangrijk dat kerk-zijn gedragen wordt door velen. Daarom is het noodzakelijk dat er een overlegorgaan is, met verantwoordelijken van werkgroepen en bewegingen, en met allen die bekommerd zijn om onze geloofsgemeenschap. overleg
Zij worden 4 x per jaar samengeroepen om na te denken over "het verhaal van God en de mensen" op onze geloofsgemenschap. Indien nodig worden er ook beslissingen genomen.

Contactpersoon: Nathalie Pannier, nathalie.pannier@proximus.be.
De datum van de "Tereken overleg(t)" vergaderingen vind je hieronder.

datuminformatie
1e trimester,datum nog te bepalen Vergaderzaal "Ons Huis"
2e trimester,datum nog te bepalen Vergaderzaal "Ons Huis"
3e trimester,datum nog te bepalen Vergaderzaal "Ons Huis"

Agenda komende Tereken overleg(t)   Verslag vorige Tereken overleg(t)Kerkfabriek en VZW Katholieke Werken van Tereken
Gebouwen moeten onderhouden worden, geld moet beheerd worden.
Ook daaromtrent mogen we van geluk spreken dat er op Tereken “wijze” mensen wonen die hiervan kennis hebben.
Voorzitter kerkfabriek: Dirk Adriaenssens kerkfabriek@sintjozeftereken.be

VZW Katholieke Werken van Tereken: Marc Verdonck verdonck.m@telenet.be

VZW Pastorale animatie
Lieve is pastoraal vrijgesteld in de Geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken: het is haar full-time job om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap kan blijven zorgen voor mensen en voor God.
De VZW maakt het op zijn beurt mogelijk dat Lieve daarvoor betaald wordt, mede dank zij de velen die financieel bijdragen en zo werken aan de kerk van de toekomst.
Voorzitter: Marie-Jeanne Speleman mj.speleman@skynet.be

Wie een financieel steentje kan en wil bijdragen, danken wij heel hartelijk!!
Storten kan altijd op het rekeningnummer: BE74 7755 9270 7407 van VZW Pastorale Animatie, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas.


Voor vragen i.v.m. deze website of als je niet goed weet wie aan te spreken: secretariaat@sintjozeftereken.be