Welzijnszorg: brengen zieken en bejaarden regelmatig een bezoekje thuis
Daarnaast voorzien we twee ontmoetings- of ontspanningsnamiddagen voor langdurig zieken en +75ers.
Wat willen we daarmee bereiken? We trachten mensen samen te brengen die vaak minder mobiel geworden zijn en nood hebben aan sociaal contact, een weerzien, een babbel.

In het voorjaar is er een namiddag met Bingo (met prijzen), de nodige tijd voor ontmoeting en pannekoeken.
In het najaar voorzien we een viering met ziekenzalving (vrijblijvend) voorgegaan door onze pastoor Raf Vermeulen en Lieve Van Driessen. Daarna is er tijd voor een babbel en een drankje en ontspanning die wordt verzorgd door onze eigen medewerkers.

Als u er graag bij bent, of kent u iemand die wilt aansluiten, geef gerust een seintje.

Contactpersoon: Hugo Neirinckx, welzijnszorg@sintjozeftereken.be.