Vrijwilligers die zich zomaar gratis en belangeloos voor niets inzetten, mogen af en toe in de bloemetjes worden gezet.

Voor allen die betrokken zijn met de liturgie laat de patroonheilige van de zangers
Sint -Cecilia zich jaarlijks graag even horen.

Het is een gelegenheid om dank te zeggen en om elkaar te ontmoeten.

Het Ceciliafeest 2019 was op 24 november.