kkg affiche Elk jaar tijdens de advent is er in de Terekenkerk de "kerstboomactie" van Welzijnschakel Tereken

Aan een kerstboom hangen dan kaartjes met de beschrijving van de gezinnen die door WZS Tereken ondersteund worden, met de vraag aan de kerkgangers om voor elk lid van een bepaald gezin een kerstgeschenk te kopen.

Zo krijgen deze gezinnen tussen Kerstdag en nieuwjaar toch een geschenk, iets waar ze anders zelf geen middelen voor hebben.

Door de Coronamaatregelen zijn de kerken gesloten... daarom deze actie via digitale weg!

Dus graag op deze pagina kiezen voor de grootte van het gezin. Op verdere pagina's kan je dan een gezin kiezen en voor elk lid van dat gezin een geschenk kopen. (aub geen afdankertjes, geen alcohol!)

Dit geschenk vóór dinsdag 22 december afgeven op de pastorij (parochiesecretariaat Tereken 5a, deur rechtover zijdeur kerk) op elke maandag- of woensdagvoormiddag (van 10u) tot 12u, of op zaterdag 12 dec of 19 dec ook van 10-12u .

Maak je keuze:
Alleenstande Gezin 2 personen Gezin 3 personen Gezin 4 personen Gezin 5 personen