Onze Vader in het Aramees (de taal die Jezus sprak).
   Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert
   Ik geef U een naam
   opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
   Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
   Vestig Uw rijk van eenheid nu.
   Uw enige verlangen
   handelt dan samen met deonze.
   Geef ons wat we elke dag nodig hebben
   aan brood en inzicht.
   Maak los de koorden van fouten
   die ons vastbinden aan het verleden,
   zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
   Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
   Uit u wordt geboren:
   de alwerkzame wil,
   de levende kracht om te handelen
   en het lied dat alles verfraait
   en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
voorgangers

"Liturgie" is het bindmiddel tussen gelovige mensen en God met mensen. Tegelijkertijd is het een verzamelnaam voor alle kerkelijke diensten en dat zijn er best heel wat:

- de wekelijkse zondagsviering om 10u30 in onze Sint-Jozefkerk
- de vieringen in het rusthuis Heilig-Hart
- gebedsdiensten: zie liturgische kalender onderaan deze pagina.

Een intentie voor een viering? Hiervoor vragen we € 15. Je kan dit cash betalen of overschrijven op het nummer BE75 0018 6119 2651 van Pastorale Parochiale VZW van de parochie in Sint-Niklaas.
Meer info verder op deze bladzijde.

Vaak geeft dit samen “vieren” weer kracht en inspiratie om verder te gaan.

We mogen ons op dit moment nog altijd gelukkig prijzen dat er heel wat mensen hun gading vinden bij ons om “te vieren”. Nochtans moeten we ook eerlijk zijn: het blijft een zoeken hoe we mensen blijven aanspreken, welke taal we gebruiken, welke “stijl” we hanteren en – dat is op dit moment misschien nog wel de grootste uitdaging – hoe spreken we jongeren en jonge mensen aan.

Maar we kunnen nog altijd rekenen op een uitgebreide groep van mensen die zich hiervoor actief willen inzetten, elk op zijn / haar manier: mensen die voorlezen (= lectoren), misdienaars, mensen die graag zingen en zo het aanzingkoor vormen, de organist (Christophe Bursens) die dit alles muzikaal begeleidt, zij die zorgen dat ook de kinderen een plaats krijgen, onder meer door het kindvriendelijk moment en nog vele anderen.
Natuurlijk vergeten we ook niet de bloemschikkers die ervoor zorgen dat elke viering “een feest” wordt en in bijzondere tijden aandacht heeft voor de symboliek in de bloemschikking en zij die de kerk telkens weer netjes houden.

Voor elke viering wordt er een misboekje gemaakt waarin heel wat van de teksten en liederen van die zondag zijn opgenomen. Dat geeft de kans om intenser mee te volgen en – voor wie het meeneemt naar huis – er achteraf nog van verder te genieten.

Misboekje voorbije viering       Misboekje komende viering
Hier vind je het archief van de misboekjes.

Misintentie:
Wie graag de viering wil laten opdragen voor een bijzondere intentie en dit graag in weekblad "Kerk & Leven" laat opnemen, verzoeken wij om dit zeker 2 weken op voorhand tijdens de permanentie-uren op de pastorie kenbaar te maken. De vergoeding hiervoor bedraagt 15 euro, wat je contant kan betalen ofwel via overschrijving op rekening BE75 0018 6119 2651 van Pastorale Parochiale VZW van de parochie in Sint-Niklaas.

Maandelijks komt de liturgieploeg samen om lijnen en ideeën uit te zetten voor bijzondere vieringen of voor een “gewone” zondagsviering. Vieren is immers geen werk van één man (of vrouw) alleen.

Elke week komt ook het “materiële” op de proppen: de “gewone” omhaling wordt besteed aan het onderhoud van de kerk. Maar af en toe zijn er bijzondere omhalingen. Deze worden te zijner tijd vermeld.

Aanzingkoor:
voor wie zingen 2x bidden is.
Een half uurtje voor de viering worden de liederen van die viering doorgenomen, onder impuls van de organist Christophe.
Bij bijzondere gelegenheden worden een drietal avondrepetities voorzien.
Contactpersoon: Jan Van den Branden,
janvandenbranden9100@gmail.com.
koor


Organist:
christophe Muziek is meer dan spelen, zeker als het in een gemeenschapsviering gebeurt.
Klanken laten horen die verstillen, blij maken, uitnodigen tot bezinning of oproepen om op weg te gaan.
Het hoort er allemaal bij.
Onze organist weet zo “de juiste toon te zetten”.
Organist: Christophe Bursens     cbursens73@gmail.com.


Lectoren:
Gebeden, lezingen of teksten zó voorlezen dat ze voor ieder gaan leven…
Gelukkig hebben we op Tereken mensen die dat willen en kunnen!
Iedere lector heeft een “vaste” zondag om van dienst te zijn. Vóór de viering wordt met de lectoren overlopen wie wat leest. Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Misdienaars:
Jongeren die hun steentje willen bijdragen in het vieren. Ze helpen bij de omhaling en zorgen dat de tafel (het altaar) wordt klaargemaakt. Vanaf het tweede leerjaar tot …
Contactpersoon: Bea De Jonghe, bea.de.jonghe@telenet.be.

Beurtrol misdienaars
Kindvriendelijk moment:
Stil zitten is voor kinderen niet altijd gemakkelijk. Wanneer ze voelen dat er aandacht naar hen uitgaat, wordt het misschien iets eenvoudiger. En zo worden zij – letterlijk – aangesproken om niet te blijven zitten, maar voor een kort moment even dichterbij te komen. Zo wordt het samen vieren ook voor hen soms iets aangenamer.
Contactpersoon: Ludwig Lybeert, lybeert4@hotmail.com.
kindvriendelijk moment
Liturgiegroep:
Samen nadenken over waar het om gaat en hoe dat kan vertaald worden in de viering. Dat is misschien wel de grootste betrachting van de leden van de liturgiegroep. Of om het anders te zeggen: hoe brengen we de mensen bij God en God bij de mensen? In onze maandelijkse samenkomsten wordt hierover gesproken en nagedacht en soms concreet uitgewerkt.
Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Homilie (preek)groep:
Gods droom en het concrete leven van mensen met elkaar verbinden is telkens weer de uitdaging van mensen die de lezingen van de dag vertalen in de homilie. Sommige bijbelteksten vragen heel wat knabbeltijd. Eén keer die woorden beluisteren van op een stoel in de kerk laat niet altijd toe om dat proces te maken. Maar er zijn mensen die er dagen op voorhand mee bezig zijn en zoeken en proberen om ze ook voor anderen toegankelijker te maken. Laat die profeten dan maar preken!
Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Hier vind je het archief van de homilies van het voorbije jaar.

Bloemschikken:
Elk week een bloemetje op het altaar: zo krijgt ook het wonder van de natuur een plaats in ons vieren.
Contactpersoon: Jan en Vera Van den Branden – Ivens, janvandenbranden9100@gmail.com..

Gebedsdiensten:
Deze worden voorgegaan door mensen die daartoe een opleiding volgden. Meestal vinden deze gebedsdiensten plaats op een avond in de week, bij bijzondere gelegenheden (Allerzielen, Advent, 40-dagentijd, Mariamaand), soms ook in aansluiting op een vergadering of bij een bijeenkomst van een vereniging.
Heel af en toe is er een woord- en communiedienst op zondagmorgen als onze priester-voorganger niet beschikbaar is.
De planning van deze gebedsdiensten en van andere bijzondere vieringen kan je hieronder terugvinden.
Contactpersoon: Jan en Vera Van den Branden – Ivens, janvandenbranden9100@gmail.com en Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Kalender geloofsgemeenschap Sint Jozef Tereken: hierin vind je o.a. de gebedsdiensten en speciale vieringen voor het huidige werkjaar.