Zondagsvieringen op Tereken

In de parochie van Sint-Niklaas wordt na Pasen 2022 het “pastoraal plan vieringen” actief.
(meer info: zie website)
Dit wil voor onze geloofsgemeenschap zeggen dat er afwisselend 1 week eucharistieviering en 2 weken gebedsviering zullen zijn.
De planning hiervoor (tot eind 2022) vind je hier.