logo kiemkrachtgesprekken

logo west
Geloven is eigenlijk geen privé-zaak: het verruimt zich wanneer je het met anderen kunt delen.
Daarom zijn er in ons parochie deze avonden die gelegenheid bieden om ons geloof te verdiepen.

Een inleider zet ons voor een uurtje op weg, in het tweede deel is er ruimte en tijd om (schriftelijk) vragen te stellen of met elkaar in gesprek te gaan over wat werd aangereikt.

Zoals je ondertussen weet, werken we samen met Sint-Niklaas West, die voorheen ook gespreksavonden organiseerden.
Voortaan krijgen deze avonden ook een nieuwe naam: "Kiemkracht in een Reeks van 4" is herdoopt tot "Kiemkracht 4-en".

Zo komt het dat er in het nieuwe werkjaar 2 avonden plaatsvinden op Tereken plaatsvinden en 2 avonden in Sint-Niklaas West (Belsele en Watermolenstraat).

Dat er dit jaar 4 avonden zijn en niet de gebruikelijke 7 heeft te maken met de maandelijkse bijbelavonden die ook in onze parochie plaatsvinden (op de dekenij en op Tereken). Meer info daarover vind je bij “bijbelleerhuis” (zie bol links onderaan)

We doen dit ook coronaproof, in een voldoende grote ruimte en met mondmasker.

De avonden starten telkens om 20u.
We voorzien een uur tijd (ongeveer) voor de spreker, aansluitend is er mogelijkheid om onderling met elkaar in gesprek te gaan of vragen te noteren voor de gastspreker.
Het laatste half uurtje is er tijd om deze vragen te beantwoorden en af te sluiten met een gebed of bezinnend moment. Tegen 22u wensen wij u wel thuis.

De toegang is gratis, ter plaatse vragen we een vrije bijdrage om onze onkosten te dekken, u hoeft niet vooraf in te schrijven.

Hieronder vindt u een overzichtje van onze reeks:
datuminformatie
Dinsdag 13 oktober 2020, feestzaal Ons Huis, Schoolstraat 270 Piet Raes, ondertussen, als bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge bevoegd voor vorming en catechese. Tot vorig jaar (of is het al langer?) werkte hij voor het CCV van Gent. Wie Piet reeds hoorde spreken, weet dat hij op een begeesterende en persoonlijke manier ons kan meenemen.
Donderdag 3 december 2020, feestzaal Ons Huis, Schoolstraat 270 hopen we deze keer wél Sigiswald Kuijken en echtgenote Marleen Thiers te mogen ontvangen. Als befaamd musicus leert hij ons de grote componist J.S. Bach op een mystieke manier kennen, onder meer aan de hand van enkele muziekfragmenten.
Woensdag 3 maart 2021, Parochiezaal, Hof van Belsele komt Annemie Dillen naar onze parochie. Zij is werkzaam aan de universiteit van Leuven en onder meer begaan met het leren over God in gezinnen, huishoudelijk geweld en religieuze opvoeding. Kortom hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar in het gezin.
Dinsdag 3 mei 2021, Het Heem, Watermolenstraat, Belsele sluit Herman De Dijn deze reeks af, zoals ook hij van plan was dit vorig werkjaar te doen. Rituelen zijn immers een houvast, meer nog, als mens, kunnen we niet zonder. Een mooi item om deze filosoof aan het woord te laten
Telkens om 20u, tenzij anders vermeld. Plaats: zie hierboven!


Contactpersonen:
Jan Van den Branden, 03 435 92 94, janvandenbranden9100@gmail.com.
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas, 0479 50 77 04 lieve.vandriessen@telenet.be.
Priester Robbrecht De Latte, Dries 68, 9112 Sinaai, 03 219 87 45, pastoor@sintniklaaswest.be.