Samen op weg… van zaterdagmorgen tot zondagnamiddag in de Oude Abdij van Drongen. Het is zo’n deugddoend gebeuren dat we al ons 20-jarig jubileum mochten vieren.

Een weekend van verdieping, ontspanning, ontmoeting, samen zingen, wandelen, quizzen en nog veel meer …
Niet te missen dus!

Het weekend van 2020 kon niet doorgaan omwille van de CORONAmaatregelen.

Voor dit jaar hebben we alvast in Drongen gereserveerd voor het weekend van 25 - 26 september 2021

parochieweekend


Contactpersoon: Bea Thierens - De Jonghe, bea.de.jonghe@telenet.be.