Contactpersoon: Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas, 0479 50 77 04 lieve.vandriessen@telenet.be.

In het nieuwe werkjaar willen we werken rond 'psalmen' in een groepje van ongeveer 12 personen.

Elke avond bespreken we een andere psalm, die aansluit bij de tijd van het jaar.
We krijgen achtergrondinformatie en kijken hoe deze psalm aansluit bij ons leven.
In deze folder vind je meer inhoudelijke duiding, zoals in Kerkplein is opgenomen.
De bedoeling is wel dat dit door 'eigen volk' begeleid wordt (bv door Jan, Guido, Lieve of ...).
De bijbelgroep die we nu kennen op Tereken wordt hiermee uitgebreid, mogelijks van deelnemers en van frequentie, want deze avonden vinden maandelijks plaats.


De data voor Tereken zijn: telkens van 19u30 - 21u30.
Dinsdag 29 september 2020= een gezamenlijk startmoment met andere bijbelgroepjes van ons Bisdom (in Gent)
Woensdag 14 oktober 2020
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 09 december 2020
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 10 februari 2021
Woensdag 10 maart 2021
Woensdag 14 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021 = gezamenlijk slotmoment (cfr start)
(Voor de begeleiders zijn er nog 2 bijkomende data: dinsdag 8 september 2020 en dinsdag 21 januari 2021)


Inschrijven kan via deze pagina
of door een mailtje naar lieve.vandriessen@telenet.be.

De kostprijs is 40 euro voor de 9 avonden, inclusief documenten en drankje.
Graag te betalen op: BE32 7370 0762 9802 van de Pastorale Parochiale vzw van de Parochie in Sint-Niklaas (Philippus Neridreef 3, Sint-Niklaas).

In Sint-Niklaas start er ook een tweede groep op.
De data van deze avonden op de dekenij zijn:
Dinsdag 29 september 2020 = een gezamenlijk startmoment met andere bijbelgroepjes van ons Bisdom (in Gent)
Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020
Dinsdag 15 december 2020
Dinsdag 19 januari 2021
Dinsdag 16 februari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Dinsdag 20 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021 = gezamenlijk slotmoment (cfr start)

We verwelkomen je graag!