Een sober maal noemen we het niet meer, we eten wel in solidariteit met landen die worden gesteund door Broederlijk Delen. Na de eucharistieviering waarin een derde wereldland centraal staat (al dan niet ondersteund door zangers en muzikanten van dat land), eten we “uitheems”. Maar er wordt ook informatie gegeven over het project waar we het voor doen.
En … de opbrengst (dank zij vrijwillige bijdrage) gaat integraal naar Broederlijk Delen.
solidair maal


Om de bekende redenen kan er geen echt solidair maal doorgaan in de komende maanden.
Op zaterdag 20 maart 2021 is er een vervangende actie "Soep doet goed".!

Klik hier om mee te doen!

Contactpersoon: Christine Lybeert – Trommelmans, christinetrommelmans@hotmail.com