De zieken bezoeken, de doden begraven en de rouwenden troosten… het zijn werken van barmhartigheid.
Wil je op een christelijke wijze afscheid nemen van uw familielid omdat jij dit belangrijk vindt of omdat je weet dat dat voor de overledene veel betekende, dan kan je bij ons terecht.

We bespreken samen of het een gebedsviering wordt waarin het afscheid nemen van de persoon centraal staat en hoe we dit gelovig kunnen plaatsen.
Ofwel komen we samen in een eucharistieviering, waarin ook het laatste avondmaal van Jezus wordt herdacht.
Indien u in de mogelijkheid bent, bekijken we ook samen welk accent de afscheidsviering krijgt en welke teksten en gebeden we daarin laten klinken.
Je mag ons contacteren op het secretariaat: 03 776 11 07 of het GSM-nummer van Lieve: 0479 50 77 04.
Ofwel neem je rechtstreeks contact met een begrafenisondernemer die ons op de hoogte brengt, waarna wij met u een afspraak maken.
Ondertussen ben je wellicht ook op de hoogte van het bestaan van het crematorium in Sint-Niklaas. Als je wil weten hoe een Christelijk afscheid daar gebeurt, verwijzen wij je graag door naar hun website.