Pastoor Raf Vermeulen

Raf Priester zijn in dienst van de geloofsgemeenschap van Tereken.

Met mensen op zoek gaan en ontdekken hoe Gods verhaal met ons verder gaat in het spoor van Jezus.
Samen kijken hoe Gods liefde vandaag zichtbaar wordt en samen luisteren naar wat Hij ons vandaag te zeggen heeft. Met woorden en gebaren wegen banen om de ontmoeting tussen God en mensen steeds opnieuw te laten gebeuren. Elkaar dragen door lief en leed met de kracht van Gods Geest, samen op weg naar leven in al zijn volheid.

Wie hem wil spreken: Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, telefoon 03 776 08 22, rafvermeulen@skynet.be