ZIEKENCOMMUNIE

Een aantal mensen van de geloofsgemeenschap bezorgt graag de communie aan wie door ziekte of ouderdom niet in de mogelijkheid is naar de kerk te komen. Een seintje daarvoor volstaat. Maar ook op familie of kennis kan u een beroep doen: zij kunnen immers een pixus (doosje) vragen om de hostie mee te dragen vanuit de viering.

ziekencommunie Op de zondag van Sacramentsdag, kregen de personen die de communie aan huis brengen voor familie of buren, een speciale 'zending' mee in de eucharistieviering.
Wie iemand kent die de communie aan huis wil ontvangen, of iemand die de communie wil dragen, kan contact opnemen met

ZIEKENZALVING

Het woord zegt het zelf: de zieke zalven! En is dus niet langer het “Heilig Oliesel” of “de berechting”, zoals mensen het vroeger kenden. De ziekenzalving bedoelt de zieke kracht te geven. En dat gebeurt vooral door het teken van de handoplegging en de zalving. Want juist dat heeft een ernstig zieke vaak het meeste nodig: goede zorgen en geborgenheid boven zijn hoofd en olie die terug gezond of heel wil maken. Een ziekenzalving is geen gebeuren vlak voor het sterven, laat staan een gebeuren tussen de zieke en de priester alleen. De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij. In die brede kring wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gedaan.

Jammer genoeg vernemen we als gelovige gemeenschap vaak te laat wanneer mensen dit sacrament deugd had kunnen doen. Daarom vragen wij je om, wanneer je iemand kent die ernstig ziek is en naar deze tekenen verlangt, het ons zeker door te geven.
Pastoor Raf Vermeulen, telefoon 03 776 08 22, rafvermeulen@skynet.be

Jaarlijks is er een gemeenschappelijke ziekenzalving in de feestzaal Ons Huis (Schoolstraat).
Dank zij de vrijwilligers van Welzijnszorg worden zieke of oudere mensen samengebracht voor een ontmoetingsmoment.
In het najaar (september / oktober) start dit samenzijn met een viering waarin de ziekenzalving wordt toegediend aan wie deze wilt ontvangen. Mensen ervaren dit gebeuren als zinvol en deugddoend. Meer nog: in de handoplegging en de zalving weten zij God heel dicht in hun leven aanwezig.
Zou je hierbij graag aansluiten?
Geef dan zeker een seintje aan één van de verantwoordelijken van Welzijnszorg:
Maria Rooms, Dendermondse steenweg 239, tel. 03 766 30 93
verdonck.rooms@skynet.be
of aan onze pastoraal verantwoordelijke:
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas, tel. 0479 50 77 04
lieve.vandriessen@telenet.be.

Meer informatie vind je ook in deze folder "zorg voor zieken en bejaarden in Sint-Niklaas".

schaduw