Kostbare pareltjes


We zijn blij met heel wat bijzondere initiatieven in onze geloofsgemeenschap
die mee helpen om ons geloof te bespreken, te verdiepen en elkaar daarin te vinden.

Zo is er:
– Cafaith waarin jonge gezinnen elkaar ontmoeten
– de bijbelgroep waarin mensen een bijbeltekst op het eigen leven leggen
– de kiemkrachtgesprekken met een gastspreker
– de ontmoetingsdag om tijdens een leuke activiteit elkaar beter te leren kennen
– het parochieweekend in Drongen zodat we gedurende twee dagen een gezonde mix krijgen van dit alles
– het benefietconcert dat we om de 2 jaar organiseren, waaraan telkens groot talent meewerkt
ten voordele van organisaties die zorg dragen voor mensen in onze buurt,
die het financieel moeilijk hebben

Meer informatie over elk van deze vind je hiernaast.