Wie is wie?


Een geloofsgemeenschap zijn mensen die gaan staan in de kring rond Jezus
omdat zij geloven en ervaren dat zijn evangelie
Goed Nieuws brengt,
ook in deze tijd, voor deze wereld.
Om mensen gaat het dus, die elkaar willen dragen,
die God willen dragen en proberen
om voor elkaar zo goed als God te zijn.
Veel mensen dus:
de ene al meer in het vizier dan de andere.

We stellen hier alvast enkele mensen graag aan jou voor.

Hieronder vind je nog heel wat mensen die in een werkgroep meewerken.
Door op de link te klikken, lees je er nog meer over.

De Lokale pastorale werkgroep van Tereken
zorgt voor het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap ter plaatse.

Met Tereken Overleg-T bereiken we graag zoveel mogelijk mensen
om hun mening en ideeën te horen.

De Kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert
die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie.
De leden zetelen in de kerkraad.

De leden van de VZW Katholieke Werken van Tereken
behartigen de materiële eigendommen van de geloofsgemeenschap.

De leden van de VZW Pastorale Animatie zorgen dan weer voor de
verloning van de pastoraal verantwoordelijke van Tereken.

Voor vragen i.v.m. deze website of als je niet goed weet wie aan te spreken: secretariaat@sintjozeftereken.be