Verzoening


“Ik moet nog te biechte gaan”, zeiden de mensen vroeger.
Vandaag de dag kennen we dat niet meer zo.
Is dat omdat mensen geen zonden meer begaan?
Of heeft het eerder te maken met de psychiaters en realitysoaps
op radio en tv die dit alles compenseren?
Het maakt niet zoveel uit.
Maar het kan “zonde” zijn als mensen blijven zitten met “hun ei”,
er nergens mee terechtkunnen en niet ervaren dat er mensen zijn die hun zeggen:
“zand erover, vergeven en vergeten…”

In onze geloofsgemeenschap proberen we daar een antwoord op te geven.
Wie een persoonlijk gesprek wilt, kan altijd contact opnemen met pastoor Raf
of met de pastor Lieve.
Raf Vermeulen, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, telefoon 03 776 08 22 rafvermeulen@skynet.be
Lieve Van Driessen, telefoon 0479 50 77 04, lieve.vandriessen@telenet.be.

Daarnaast is er in de Goede Week (dat wil zeggen de week vóór Pasen) een verzoeningsviering in de kerk.
We noemen het een “sacramentele” viering, want in datgene wat gezegd en gedaan wordt,
krijgt God de kans een verzoenend en vergevend teken te stellen.
Het is een intens en warm gebeuren voor wie het meemaakt en het bevrijdt om weer verder te kunnen.
Wil je weten wanneer deze viering juist is, kijk dan in de kalender.