Ziekencommunie


Een aantal mensen van de geloofsgemeenschap bezorgt graag de communie aan wie door ziekte of ouderdom
niet in de mogelijkheid is naar de kerk te komen. Een seintje daarvoor volstaat.
Maar ook op familie of kennis kan u een beroep doen:
zij kunnen immers een pixus (doosje) vragen om de hostie mee te dragen vanuit de viering.
Op de zondag van Sacramentsdag, krijgen de personen die de communie aan huis brengen voor familie of buren,
een zending mee in de eucharistieviering.

Op de zondag van Sacramentsdag, krijgen zij
die de communie aan huis brengen een speciale ‘zending’ mee in de eucharistieviering.

Wie iemand kent die de communie aan huis wil ontvangen,
of iemand die de communie wil dragen, kan contact opnemen met het secretariaat in de pastorie,
Tereken 5a, tel 03 776 11 07 secretariaat@sintjozeftereken.be

Ziekenzalving


Het woord zegt het zelf: de zieke zalven!
Dat is dus niet langer het “Heilig Oliesel” of “de berechting”, zoals mensen het vroeger kenden.
De ziekenzalving bedoelt de zieke kracht te geven.
En dat gebeurt vooral door het teken van de handoplegging en de zalving.
Want juist dat heeft een ernstig zieke vaak het meeste nodig:
goede zorgen en geborgenheid boven zijn hoofd en olie die terug gezond of heel wil maken.
Een ziekenzalving is geen gebeuren vlak voor het sterven, noch een gebeuren tussen de zieke en de priester alleen.
De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij.
In die brede kring wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gedaan.

Jammer genoeg vernemen we als gelovige gemeenschap vaak te laat
wanneer mensen dit sacrament deugd had kunnen doen.
Daarom vragen wij je om, wanneer je iemand kent die naar deze tekenen verlangt, het ons door te geven.
Pastoor Raf Vermeulen, telefoon 03 776 08 22, rafvermeulen@skynet.be

Jaarlijks is er een gemeenschappelijke ziekenzalving in de feestzaal Ons Huis (Schoolstraat).
Dank zij de vrijwilligers van Welzijnszorg worden zieke of oudere mensen samengebracht voor een ontmoetingsmoment.
In het najaar (september / oktober) start dit samenzijn met een viering waarin de ziekenzalving wordt toegediend.
Mensen ervaren dit gebeuren als zinvol en deugddoend.
Meer nog: in de handoplegging en de zalving weten zij God heel dicht in hun leven aanwezig.
Zou je hierbij graag aansluiten?
Geef dan zeker een seintje aan één van de verantwoordelijken van Welzijnszorg:
Maria Rooms, Dendermondse steenweg 239, tel. 03 766 30 93
verdonck.rooms@skynet.be
of aan onze pastor: Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas, tel. 0479 50 77 04
lieve.vandriessen@telenet.be.

Meer informatie vind je ook in deze folder “zorg voor zieken en bejaarden in Sint-Niklaas“.