Uitvaarten


De zieken bezoeken, de doden begraven en de rouwenden troosten… het zijn werken van barmhartigheid.

Als gelovige gemeenschap ervaren wij hoe zinvol het is om op een christelijke wijze afscheid te nemen.
We ontsteken de kaarsen rond de overledene met het licht van de paaskaars,
we zegenen met doopwater,
we hangen een kruisje in de kerk waarin de naam van de overledene is gegrift,
met daarbij ook het gedachteniskaartje
en we laten wierook opstijgen.
Elk op zich zijn het zo betekenisvolle symbolen.

Vind jij dit belangrijk of betekende dit veel voor de overledene
dan bespreken we samen hoe zo’n afscheid in de kerk eruit kan zien.
Mogelijks kies je voor een gebedsviering waarin het afscheid nemen van de persoon centraal staat
en hoe we dit gelovig kunnen plaatsen.
Ofwel herdenken wij bij dit afscheid ook het laatste avondmaal van Jezus in een eucharistieviering.
Beiden zijn zinvol en christelijk.
Hoe we dit verder vorm geven, bespreken we samen, ook wat betreft symboliek, teksten, gebeden en muziek.

Komt het afscheid naderbij of is de persoon reeds overleden,
contacteer ons via het secretariaat: 03 776 11 07 of het GSM-nummer van Lieve: 0479 50 77 04.
Neem je rechtstreeks contact met een begrafenisondernemer,
dan brengt deze ons op de hoogte, waarna wij met jou een afspraak maken.
Ondertussen ben je wellicht ook op de hoogte van het bestaan van het crematorium in Sint-Niklaas.
Als je wil weten hoe een Christelijk afscheid daar gebeurt, verwijzen wij je graag door naar hun website.