Zorg voor mensen


Als een vonk begonnen

Er is een steen verlegd, de berg nog niet verschoven.
Een pad is aangelegd, nog minimaal belopen.
En vrede is er wel, maar lang niet overal.
En liefde is in tel, maar nog niet bovenal.

Elk hoog en laaiend vuur is ooit als een vonk begonnen.

Jan van Opbergen

Gelukkig zijn er op Tereken velen die ooit een vonk gevoeld hebben en het vuur laten laaien:
veel mensen dus die samen de geloofsgemeenschap bouwen en zorg dragen voor anderen.
Dat gebeurt op verschillende manieren.
Heb je interesse hebben om mee te aan te sluiten, neem dan contact op met via het desbetreffende mailadres.
Je bent zeker welkom.

De vrijwilligers van Welzijnszorg Tereken brengen zieken en bejaarden regelmatig een bezoekje thuis,
zeker rond Kerstmis en Pasen.

Daarnaast voorzien we twee ontmoetings- of ontspanningsnamiddagen voor langdurig zieken en +75ers.
Zo brengen we mensen samen die minder mobiel geworden zijn en nood hebben aan sociaal contact, een weerzien, een babbel.

In het voorjaar organiseren we een namiddag met Bingo (met prijzen) en is er tijd voor ontmoeting bij het eten van een pannenkoek.
In het najaar is er een viering met ziekenzalving. Nadien zorgen de eigen medewerkers voor ontspanning bij een drankje.
Als je er graag bij bent, of je kent iemand die wilt aansluiten, kan je dit doorgeven via welzijnszorg@sintjozeftereken.be

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben,
zijn er vrijwilligers die hen bijstaan.
Na afspraak kunnen zij maandelijks een voedselpakket ontvangen
of andere ondersteuning krijgen.
Zo groeit er een schakel tussen de vrijwilliger en de mens in nood.

Wie graag deze werking financieel ondersteunt,
kan steeds een bijdrage doen op rekeningnummer:
BE29 7785 9121 5964 van Welzijnsschakel Tereken,
Tereken 5A, Sint-Niklaas.

Contactpersoon is: Bea De Jonghe, wzs@sintjozeftereken.be.

Vluchtelingen verwijzen we door naar V.L.O.S. 
= Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas.
Zij komen op voor de rechten van vluchtelingen
daar waar de overheid tekort schiet. Hier vind je een link naar hun website
Contactpersoon is: Jozef Hertsens, info@vlos.be.