Vieringen


Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen
handelt dan samen met deonze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Onze Vader in het Aramees (de taal die Jezus sprak).

“Liturgie” is het bindmiddel tussen gelovige mensen en God met mensen.
Tegelijkertijd is het een verzamelnaam voor alle kerkelijke diensten.

Vieren op zondag:
In onze parochie Sint-Nicolaas van Myra is er lang gezocht en gesproken om onze levende geloofsgemeenschappen op zondag te laten samenkomen om te vieren en te bidden, ook wanneer er geen priester beschikbaar is.
Zo zijn we gekomen tot een pastoraal plan. Wil je weten of er op een bepaalde zondag in onze stad een eucharistieviering is met priester of een gebedsviering (met communie), klik dan op deze link (2024) contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

We mogen ons op dit moment nog altijd gelukkig prijzen
dat er heel wat mensen hun gading vinden bij ons om “te vieren”.
We zijn daarnaast ook eerlijk:
het blijft een zoeken hoe we mensen blijven aanspreken,
welke taal we gebruiken, welke “stijl” we hanteren
en – dat is op dit moment misschien nog wel de grootste uitdaging – hoe spreken we jongeren en jonge mensen aan.
Wil je graag meewerken? Ook zeker welkom!

Voor elke viering maken we een misboekje waarin heel wat van de teksten en liederen
van die zondag zijn opgenomen.
Dat geeft de kans om intenser mee te volgen en – voor wie het meeneemt naar huis –
er achteraf nog verder van te genieten.
Wil je graag deze teksten wekelijks ontvangen?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief: secretariaat@sintjozeftereken.be

Misboekje voorbije viering       misboekje komende zondagsviering
Hier vind je het archief van de misboekjes.


De liturgische kalender (kerkelijk jaar) vind je hier.


Maandelijks komt de liturgieploeg samen om lijnen en ideeën uit te zetten
voor bijzondere vieringen of voor een “gewone” zondagsviering.
Vieren is immers geen werk van één man (of vrouw) alleen.
Samen nadenken over waar het om gaat en hoe dat kan vertaald worden in de viering.
Dat is misschien wel de grootste betrachting van de leden van de liturgiegroep.
Of om het anders te zeggen: hoe brengen we de mensen bij God en God bij de mensen?
In onze maandelijkse samenkomsten wordt hierover gesproken en nagedacht
en soms concreet uitgewerkt.
Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Elke week komt ook het “materiële” op de proppen:
de “gewone” omhaling wordt besteed aan het onderhoud van de kerk.
Af en toe zijn er bijzondere omhalingen

Aanzingkoor
Een zingende, biddende gemeenschap
waarbij iedereen uitgenodigd wordt om mee te zingen.
Een half uurtje voor de viering worden de liederen van die viering doorgenomen,
onder impuls van de organist Christophe.
Bij bijzondere gelegenheden worden een drietal avondrepetities voorzien.
Contactpersoon: Jan Van den Branden, janvandenbranden9100@gmail.com.

Organist
Muziek is meer dan spelen, zeker als het in een gemeenschapsviering gebeurt.
Klanken laten horen die verstillen, blij maken,
uitnodigen tot bezinning of oproepen om op weg te gaan.
Het hoort er allemaal bij.
Vanaf 1 oktober 2022 is er een nieuwe organiste voor onze kerk:
Hera Wyckers     herawyckers@gmail.com.

Lectoren
Gebeden, lezingen of teksten zó voorlezen dat ze voor ieder gaan leven…
Gelukkig hebben we op Tereken mensen die dat willen en kunnen!
Iedere lector heeft een “vaste” zondag om van dienst te zijn.
Vóór de viering wordt met de lectoren overlopen wie wat leest.
Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Misdienaars
Jongeren die hun steentje willen bijdragen in het vieren.
Ze helpen bij de omhaling en zorgen dat de tafel (het altaar) wordt klaargemaakt.
Vanaf het tweede leerjaar tot …
Contactpersoon: Bea De Jonghe, bea.de.jonghe@telenet.be.

Beurtrol misdienaars

Kindvriendelijk moment
Stil zitten is voor kinderen niet altijd gemakkelijk.
Wanneer ze voelen dat er aandacht naar hen uitgaat, wordt het misschien iets eenvoudiger.
En zo worden zij – letterlijk – aangesproken om niet te blijven zitten,
maar voor een kort moment even dichterbij te komen.
Zo wordt het samen vieren ook voor hen soms iets aangenamer.
Contactpersoon: Ludwig Lybeert, lybeert4.ll@gmail.com.

Homilie (preek)groep
Gods droom en het concrete leven van mensen met elkaar verbinden
is telkens weer de uitdaging van mensen die de lezingen van de dag vertalen in de homilie.
Sommige bijbelteksten vragen heel wat knabbeltijd.
Eén keer die woorden beluisteren van op een stoel in de kerk
laat niet altijd toe om dat proces te maken.
Er zijn echter mensen die er dagen op voorhand mee bezig zijn
en zoeken om ze toegankelijker te maken. Laat die profeten dan maar preken!
Contactpersoon: Lieve Van Driessen, lieve.vandriessen@telenet.be.

Hier vind je het archief van de homilies van het voorbije jaar.

Bloemschikken
Elk week een bloemetje op het altaar:
zo krijgt ook het wonder van de natuur een plaats in ons vieren.
Contactpersoon: Jan en Vera Van den Branden – Ivens, janvandenbranden9100@gmail.com.