Kerkfabriek


Gebouwen moeten onderhouden worden, geld moet beheerd worden.
We mogen van geluk spreken dat er op Tereken wijze mensen hiervan kennis hebben.

De leden van de kerkraad zorgen voor het beheer van de kerk en de pastorij,
beiden geklasseerde monumenten.
Ook de kapellen op het grondgebied van Tereken worden door deze mensen behartigd,
zijnde de kapel van Onze Lieve Vrouw van Halle aan de Kapelstraat,
de kapel van Sint-Jozef in de Smisstraat, nabij huisnummer 123
en de kapel Onze Lieve Vrouw van den IJzer op Heimolenhoek.

Driejaarlijks wordt de kleine of de grote helft van de leden van de kerkraad verkozen.
De eerstvolgende verkiezing is voorzien voor april 2024.

Voorzitter: Dirk Adriaenssens:  kerkfabriek@sintjozeftereken.be
Penningmeester: Dirk De Meester
Secretaris: Marc Ooms
Bisschoppelijke vertegenwoordiger: Raf Vermeulen

Andere leden zijn: Eliane Heynderickx en Charles Janssens.

« Terug naar Wie is wie?